Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Forum Przedsiębiorców w Krasnodarze

W dniach 24-26 listopada w Kraju Krasnodarskim w Rosji odbyła się 2 edycja Polsko-Rosyjskiego Forum Przedsiębiorców Branży Rolno-Spożywczej.

 

Tegoroczne przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez stronę rosyjską podczas odbywających się w Krasnodarze po raz 17 Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych „JUGAGRO-2010”.

 

Stronę polską reprezentował Pan Marian Zalewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z pracownikami Ministerstwa oraz Pan Lucjan Zwolak - Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego wraz z delegacją ARR, a także przedstawiciele Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej oraz polscy przedsiębiorcy reprezentujący branżę rolno-spożywczą i sektory związane z rolnictwem, w tym polscy wystawcy na targach JUGAGRO.

 

Delegacji rosyjskiej przewodniczył Pan Aleksander Czernogorow - Zastępca Ministra Rolnictwa Federacji Rosyjskiej.

 

25 listopada br. uczestnicy Forum zwiedzili teren wystawowy targów „JUGAGRO-2010”. Na tych targach były wystawiane głównie maszyny rolnicze oraz wyposażenie dla różnych sektorów branży rolno-spożywczej, a także wybrane produkty spożywcze pochodzące z regionu Kubania. W targach swoje produkty wystawiało ponad 600 wystawców z  31 państw i ponad 30 regionów Rosji.

 

Podczas sesji plenarnej omawiano zagadnienia dotyczące aktualnej współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie rolnictwa, a także jej perspektyw w najbliższych latach.

 

Wiceminister Czernogorow podkreślał, że strona rosyjska zgodnie z priorytetami przyjętymi w doktrynie bezpieczeństwa żywnościowego Rosji będzie starała się zwiększać krajową produkcję i rozwijać eksport, jak również przyciągać do Rosji zagranicznych inwestorów. Strona rosyjska oczekuje  wymiany doświadczeń ze stroną polską w zakresie modernizacji przetwórstwa spożywczego,  sadownictwa.

 

Wiceminister Marian Zalewski omówił stan relacji dwustronnych w sektorze rolnym, w tym w szczególności kwestię polskiego eksportu owoców i warzyw do Rosji oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem unii celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

 

Pan Gromyko, Wicegubernator Kraju Krasnodarskiego poinformował, że priorytetami administracji tego regionu jest rozwój hodowli mięsnej, mleczarstwa, przetwórstwa spożywczego. Region Kubania ma w swojej ofercie m.in. produkowany lokalnie ryż i wina.

 

Pan Lucjan Zwolak – Zastępca Prezesa ARR skrótowo przedstawił informacje o zakresie działalności Agencji Rynku Rolnego oraz omówił działania ARR na rzecz wsparcia handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi.

 

Pan Marek Ociepka, Radca WPHiI w Moskwie przedstawił problemy we współpracy polsko-rosyjskiej,  np. duży wzrost stawek celnych na niektóre towary (trzoda chlewna z 5% na 40%), cła kombinowane, które często wpływają na zmniejszenie konkurencyjności produktów na rynku rosyjskim.

 

Pan Rafał Wasak z Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawił funkcjonujący od kilku miesięcy program finansowania rosyjskich nabywców polskich towarów i usług, będący jedną z form wsparcia polskich eksporterów i ułatwiający import polskich produktów do Rosji.

 

Pan Marek Wigier z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej omówił wpływ wejścia Polski do UE na ożywienie naszego handlu zagranicznego.

 

Polscy uczestnicy Forum mieli także możliwość zwiedzenia Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego, jednej z najważniejszych tego typu uczelni   w Rosji.

 

26 listopada br. uczestnicy Forum zwiedzili w Ust-Łabińsku (w okolicach Krasnodaru) dwa miejscowe przedsiębiorstwa: kombinat „AgroHolding Kubań” (www.ahkuban.ru i www.kgk.kuban.ru )- zatrudniający ponad 6 tys. pracowników, prowadzący działalność na ponad 70 tysiącach hektarów czarnoziemów, zajmujący się m.in. produkcją cukru, mleka, mięsa, przetwarzaniem i przechowywaniem zbóż, uprawą nasion i zakład „Podszipnik”- produkujący i remontujący maszyny rolnicze.

 

Biorąc pod uwagę wartość, jaką tego typu spotkania, z udziałem administracji i przedsiębiorców wnoszą w zakresie zapewnienia uczestnikom możliwości zapoznania się z gospodarką, możliwościami handlowymi oraz inwestycyjnymi współpracujących krajów, należy się spodziewać, że praktyka organizacji Forum będzie kontynuowana w przyszłości, przynosząc coraz lepsze efekty dla polskich i rosyjskich przedstawicieli sektora rolno-spożywczego.

 

Źródło: http://www.arr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!