Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Realizacja działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

Na realizację działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji przeznaczona została kwota około 34,4 mln EUR.

Realizacja działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

Do 28 lutego 2011 r. zawarto 2133 umów na kwotę 32,6 mln EUR, tj. około 131,3 mln PLN, co stanowi około 95% wszystkich środków przeznaczonych na realizację działań Programu.

 

1) Zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”


Zgodnie z aktualnie obowiązującą alokacją środków finansowych w ramach KPR, na realizację działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przeznaczono 17,8 mln EUR.


W ramach przyznanych środków OT ARR do końca lutego br. zawarły z producentami rolnymi 2106 umów o przyznanie i wypłatę pomocy.


Najwięcej umów zawarto z beneficjentami z województw: mazowieckiego – 553 szt., kujawsko-pomorskiego – 345 szt., podlaskiego – 278 szt. i wielkopolskiego – 273 szt.


Aktualnie OT ARR rozpatrują wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego wyrażone w kwocie cukru powyżej 12,044317 ton.


Do końca lutego br. do OT ARR wpłynęło 626 wniosków o wypłatę pomocy na kwotę 19,5 mln PLN, które po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli krzyżowej i fizycznej objęte zostaną płatnością w marcu br.

 

2) Inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”


Na realizację działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” przeznaczono 16,6 mln EUR.


W ramach przyznanych środków zawarto 27 umów o przyznanie i wypłatę pomocy na kwotę wynoszącą około 59,2 mln PLN, w tym: 5 umów obejmuje budowę biogazowni, a 22 umowy obejmują zakup maszyn lub urządzeń m.in.: linie do produkcji pelletu lub brykietu bądź też do przygotowania produktów rolnych do dalszego przetwarzania na cele energetyczne.


Płatnością w marcu br. objętych zostanie 3 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o wypłatę pomocy na kwotę około 1 mln PLN na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne.


Źródło: http://www.arr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!