Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Spotkanie z Attachées rolnych ambasad członkowskich UE i krajów kandydujących

8 grudnia br. w ARR odbyło się doroczne spotkanie informacyjne z Attachées ds. rolnych ambasad państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

Spotkanie z Attachées rolnych ambasad członkowskich UE i krajów kandydujących

 

Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Ambasadą Belgii, która w obecnym półroczu sprawuje Prezydencję w Radzie UE. W agendzie spotkania znalazły się tematy poświęcone sytuacji na podstawowych rynkach rolnych w Polsce (zbóż, mięsa, mleka, cukru oraz owoców i warzyw), mechanizmom WPR oddziaływującym na konsumpcję owoców i warzyw, a także kwestii dopłat do materiału siewnego jako krajowej pomocy dla producentów rolnych.

 

Uczestników spotkania powitał Pan Władysław Łukasik, Prezes Agencji Rynku Rolnego oraz Pan Marian Zalewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W imieniu strony belgijskiej, Pan Koen Haverbeke, Przedstawiciel Rządu Flandrii wyraził zadowolenie z dużego zainteresowania spotkaniem ze strony przedstawicieli placówek dyplomatycznych, podkreślając dużą wartość merytoryczną poprzednich spotkań organizowanych przez Agencję.

 

Pan Władysław Łukasik podkreślił rolę, jaką odgrywają mechanizmy interwencyjne w sytuacjach zaburzeń na rynkach rolnych. Zwrócił uwagę, iż obecnie mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej oddziaływują nie tylko na rolnictwo, ale także na pozostałe dziedziny życia społeczeństwa Unii Europejskiej i są w coraz większym stopniu ukierunkowane na konsumentów. Pan Władysław Łukasik podkreślił także istotę podejmowanych przez Komisję Europejską kwestii uproszczenia prawodawstwa UE w dziedzinie rolnictwa, a także aktywną rolę Agencji Rynku Rolnego w tym zakresie.

 

Pan Marian Zalewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwrócił uwagę na dużą aktywność polskiego resortu rolnictwa w pracach organów Unii Europejskiej. Podkreślił stanowisko Polski w kwestii konieczności określenia równowagi pomiędzy finansowaniem I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej oraz konieczność utrzymania wydatków na wsparcie sektora rolnego UE przynajmniej na obecnym poziomie. Odnosząc się do przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, zapowiedział ścisłą współpracę z poprzedzającą prezydencją węgierską oraz zapewnił, że zostaną dołożone wszelkie starania, aby polska prezydencja była aktywna, dynamiczna i wypełniła postawione przez nią zadania.

 

Pan Koen Haverbeke, Przedstawiciel Rządu Flandrii, wyraził poparcie dla wypowiedzi strony polskiej, odnoszących się do zmian zachodzących w WPR oraz do kształtowania przyszłości tej polityki. Przedstawił przykłady mechanizmów „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”, które mają na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów, a także przykład pomocy o charakterze socjalnym, którą stanowi program dostarczania żywności dla najuboższych, podkreślając rolę WPR wykraczającą poza sferę rolnictwa. Podkreślił dobrą współpracę z ARR, uznając wzajemną wymianę informacji i doświadczeń za niezwykle cenną.

 

W trakcie głównej części spotkania eksperci z ARR przedstawili sytuację na rynku zbóż, mięsa, mleka, cukru oraz owoców i warzyw, omówili dotychczasowe doświadczenia ARR związane z funkcjonowaniem funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Kolejna część spotkania poświęcona była zaprezentowaniu realizowanego już od dwóch lat przez ARR programu „Owoce w szkole” oraz mechanizmu dopłat do materiału siewnego uruchomionego dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi, osunięć ziemi bądź huraganu w bieżącym roku w Polsce.

 

Na zakończenie, Pan Koen Haverbeke podziękował wszystkim uczestnikom spotkania, w szczególności za bardzo wyczerpujące prezentacje. Pan Władysław Łukasik, składając podziękowania, wyraził nadzieję na dalsze wzmocnienie współpracy między przedstawicielami placówek dyplomatycznych państw członkowskich i państw kandydujących i zadeklarował pomoc ze strony Agencji Rynku Rolnego w realizacji ewentualnych wspólnych przedsięwzięć.

 

Źródło: http://www.arr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!