Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Uwaga producenci wina wpisani do ewidencji ARR

W dniu 31 sierpnia 2017 r. upływa termin składania w Agencji Rynku Rolnego deklaracji dotyczących rynku wina.

Uwaga producenci wina wpisani do ewidencji ARR
Agencja Rynku Rolnego informuje i przypomina, że każdy producent wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, zobowiązany jest do złożenia w ARR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. deklaracji dotyczących rynku wina:
  1. Deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym;
  2. Deklarację o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym;
  3. Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych, na dzień 31 lipca 2017 r.;
  4. Deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego - w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.
Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018.


Tagi:
źródło: