Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

UWAGA! Zmiany w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011

Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dniem ogłoszenia, tj. 15.03.2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011.

UWAGA! Zmiany w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011

Wprowadzone zmiany dotyczą II semestru roku szkolnego 2010/2011 i obejmują:

  • wzrost wysokości zryczałtowanej stawki pomocy za porcję owoców i warzyw do poziomu 1,10 zł,
  • odstąpienie od obowiązkowego udostępniania papryki słodkiej w II semestrze roku szkolnego 2010/2011,
  • odstąpienie od obowiązku zachowania co najmniej dwudniowej przerwy między pierwszym i drugim dniem udostępniania, w przypadku, gdy zgodnie ze sposobem udostępniania dzieci otrzymują po 2 porcje w każdym z 10 tygodni semestru (łącznie 20 porcji).

Informacja o programie „Owoce w szkole”

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2010/2011 wynosi ok. 12,3 mln EUR (50,5 mln PLN).


W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.


Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:


Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.


W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.


W przypadku dostaw produktów niespełniających wymagań jakościowych produkty te nie powinny być przyjęte przez szkołę.


Niespełniające wymagań jakościowych owoce i warzywa nie mogą być udostępniane w ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom klas I-III.


Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 w ramach programu „Owoce w szkole”

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011 informuje, że w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, dzieci będą otrzymywały - przez okres 10 wybranych tygodni - łącznie 20 porcji owoców i warzyw, tj. 2 razy w tygodniu.


Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1) ww. rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli liczba dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie oraz do szkół, które zawarły umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw w ramach programu wynosi, co najmniej 66 % liczby dzieci stanowiącej grupę docelową obejmującą 1 167 657 dzieci, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 20.


Agencja Rynku Rolnego informuje, iż umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw z zatwierdzonymi dostawcami zawarło 8 627 szkół podstawowych, 5 zatwierdzonych szkół będzie samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół. Liczba dzieci z klas I-III, na podstawie umów zawartych pomiędzy zgłoszonymi szkołami podstawowymi a dostawcami oraz oświadczeń zatwierdzonych szkół, w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 wynosi 792 121, co stanowi 67,84 % liczby dzieci z grupy docelowej. Zgodnie ze „Strategią krajową wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013” grupa docelowa w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 1 167 657 dzieci.


Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 w ramach programu „Owoce w szkole”

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011 informuje, że w I semestrze roku szkolnego 2010/2011, dzieci będą otrzymywały - przez okres 10 wybranych tygodni - łącznie 30 porcji owoców i warzyw, tj. 3 razy w tygodniu.


Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2) ww. rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli liczba dzieci w klasach I-III,
w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie oraz do szkół, które zawarły umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw w ramach programu wynosi co najmniej 50 %, lecz mniej niż 66 % liczby dzieci z grupy docelowej, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 30.


Agencja Rynku Rolnego informuje, iż umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw
z zatwierdzonymi dostawcami zawarło 8 171 szkół podstawowych, 5 zatwierdzonych szkół będzie samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół. Liczba dzieci z klas I-III, na podstawie umów zawartych pomiędzy zgłoszonymi szkołami podstawowymi a dostawcami oraz oświadczeń zatwierdzonych szkół, w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 wynosi 766 978, co stanowi 65,69 % liczby dzieci z grupy docelowej. Zgodnie ze „Strategią krajową wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013” grupa docelowa w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 1 167 657 dzieci.


Źródło: http://www.arr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!