| Autor: redakcja1

Ciepło otoczenia pozyskane przez pompy ciepła

Zaliczane do energii ze źródeł odnawialnych ciepło otoczenia jest wychwytywane przez pompy ciepła z powietrza atmosferycznego - zewnętrznego, gruntu - geotermia płytka oraz wód gruntowych i powierzchniowych - rzeki, stawy, jeziora.

Ciepło otoczenia pozyskane przez pompy ciepła
W omawianym okresie występował systematyczny wzrost wykorzystania energii otoczenia pozyskiwanej przez pompy ciepła – w 2021 r. było ono o 101,7% większe w porównaniu z rokiem 2017. Zużycie ciepła otoczenia w obrębie gospodarstw domowych zwiększyło się w tym czasie o 106,5%, a w sektorze handlu i usług o 51,5%.

W 2021 r. energia otrzymana przez pompy ciepła była wykorzystywana jako zużycie finalne w gospodarstwach domowych – 93,5% - 14 479 TJ, handlu i usługach – 6,5% - 1 011 TJ. Niewielka część tej energii – 0,03% - 5 TJ trafiła do ciepłowni przemysłowych w postaci wsadu na przemiany energetyczne.


Tagi:
źródło: