| Autor: redakcja1

Dyrektywa REDII przyjęta przez PE

Dnia 13 listopada br. Parlament Europejski przyjął podczas głosowania dokumenty legislacyjne tzw. Pakietu Zimowego Clean Energy for All Europeans, w tym nowelizację dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, REDII. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej publikacji w oficjalnym dzienniku, natomiast kraje członkowskie powinny ją implementować do 30 czerwca 2021 roku.

Dyrektywa REDII przyjęta przez PE
Zakłada ona dążenie do osiągnięcia w roku 2030 m.in. 32%-owego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE ogółem, z tego 14 pp. ma należeć do sektora transportu. W nim szczególnie promowane są biopaliwa zaawansowane, których wykorzystanie musi wynieść min. 3,5% na koniec przyszłej dekady, przy możliwości wielokrotnego ich zaliczenia w ramach zużycia w transporcie lotniczym i morskim (mnożnik 1,2). Odnawialna energia elektryczna w transporcie kolejowym jest promowana mnożnikiem 1,5, a w transporcie drogowym - x4.
 
Niezwykle ważnym dla wykorzystania krajowego potencjału wytwórczego w zakresie biopaliw konwencjonalnych jest limit ustalony na lata 2021-2030, którego poziom będzie sumą udziału tych biopaliw w ogólnym zużyciu energii w transporcie w roku 2020 i 1 pp., tak by łącznie nie przekroczyć 7%. To duża szansa, ale i wyzwanie dla branży!
 
Duże znaczenie będą też miały akty delegowane, które będą określały, które z biopaliw, w zależności o zastosowanego surowca, uzyskają status "low" lub "high-ILUC-risk". Akty te powinny powstać do 1 lutego 2019 roku.

 Tagi:
źródło: