| Autor: redakcja1

Energia elektryczna

W 2020 r., w porównaniu z rokiem 2013, moc osiągalna w elektrowniach słonecznych oraz wyprodukowana przez nie energia elektryczna zwiększyły się odpowiednio 1 653 oraz 1 321 razy.

Energia elektryczna
Wzrost mocy osiągalnej oraz produkcji energii elektrycznej w elektrowniach fotowoltaicznych w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. wyniosły odpowiednio 157% i 176%.

Planowany na 2020 r. docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto został osiągnięty i przekroczony w 2019 r. przez 15 krajów, w tym Czechy, Finlandię, Litwę, Słowację, Włochy i Polskę. Wśród pozostałych 13 krajów, które w 2019 r. nie zrealizowały jeszcze docelowego udziału energii OZE w końcowym zużyciu energii brutto były Francja, gdzie do osiągnięcia celu brakuje 5,8 p. proc. i Holandia - 5,2 p. proc.

Docelowy 10% udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2019 r., tj. wyznaczony na 2020 r. osiągnęły i przekroczyły Szwecja, Finlandia i Holandia. Pozostałe 25 krajów, w tym także Polska jeszcze nie zrealizowało wyznaczonego celu.


Tagi:
źródło: