| Autor: redakcja1

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to ciepło otrzymywane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej.

Energia geotermalna
Energia geotermalna jest użytkowana bezpośrednio jako ciepło grzewcze dla potrzeb komunalnych oraz w procesach produkcyjnych w rolnictwie, a także do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu pary suchej lub solanki o wysokiej entalpii.

W latach 2017–2021 stopniowo wzrastało wykorzystanie energii geotermalnej, w 2021 r. jej zużycie było wyższe o 25,8% od zużycia w 2017 r.

Energia geotermalna wykorzystywana była do zaspokajania zapotrzebowania na ciepło, w 2021 r. przede wszystkim w gospodarstwach domowych - 75% zużycia oraz w drugiej kolejności w handlu i usługach - 25%.


Tagi:
źródło: