| Autor: redakcja1

Energia słoneczna

Energia słoneczna wykorzystywana w systemach biernego ogrzewania poprzez system zysków bezpośrednich przez okna, przybudowaną szklarnię i inne, chłodzenia i oświetlenia pomieszczeń nie jest uwzględniana w sprawozdawczości statystycznej.

Energia słoneczna
Energia promieniowania słonecznego jest przetwarzana na ciepło lub na energię elektryczną poprzez zastosowanie:
• płaskich, tubowo-próżniowych i innego typu kolektorów słonecznych (cieczowych lub powietrznych)
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wody w basenach kąpielowych, ogrzewania pomieszczeń,
w procesach suszarniczych, w procesach chemicznych;
• ogniw fotowoltaicznych do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej;
• termicznych elektrowni słonecznych.

Prezentowane w bilansie dane dotyczące wykorzystania energii słonecznej w latach 2017–2021 wykazują systematyczny jej wzrost. W 2021 r. w sumie zużycie tej energii było wyższe o 516,5% w porównaniu z 2017 r. W przypadku kolektorów słonecznych zużycie energii było większe o 56,4%, a w przypadku ogniw fotowoltaicznych – 2277,8% (tj. 23,8-razy wyższe).

Energia słoneczna była wykorzystywana w sektorze gospodarstw domowych i w sektorze handlu i usług w formie ciepła wytworzonego przez kolektory słoneczne oraz w elektrowniach przemysłowych w formie energii elektrycznej wytworzonej przez ogniwa fotowoltaiczne. W 2021 r. na gospodarstwa domowe przypadało 18,8% krajowego zużycia energii słonecznej, na wsad przemian w elektrowniach przemysłowych – 79,9%, a pozostałe 1,3% na handel i usługi.


Tagi:
źródło: