| Autor: redakcja1

Energia wody i wiatru

Energia wody (potencjalna i kinetyczna) jest określana przez wielkość energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym (przepływowych).

Energia wody i wiatru
Energia wiatru jest to energia kinetyczna wiatru używana do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. Podobnie jak w przypadku elektrowni wodnych, potencjał elektrowni wiatrowych jest określany przez możliwości generowania przez nie energii elektrycznej.

W omawianym okresie produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych utrzymywała się na podobnym, niezbyt wysokim poziomie. W 2021 r. nastąpił jej spadek w porównaniu do 2017 r. o 8,6%, choć w odniesieniu do 2020 roku odnotowano zwyżkę o 10,4%.

Produkcja energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych w latach 2017-2021 systematycznie wzrastała. W 2021 r. w porównaniu z rokiem 2017 zwiększył się o 8,9%, w porównaniu z 2020 r. – 2,7%.


Tagi:
źródło: