| Autor: redakcja1

Krajowe bilanse energii ze źródeł odnawialnych

Krajowe bilanse odnawialnych nośników energii dla lat 2017–2021 obrazują kierunki zużycia poszczególnych nośników energii odnawialnej.

Krajowe bilanse energii ze źródeł odnawialnych
W omawianym okresie nastąpiła obniżka pozyskania energii pierwotnej ogółem, tj. w 2021 r. była ona mniejsza o 5,5% w porównaniu z rokiem 2017. Jednocześnie miał miejsce wzrost pozyskania energii ze źródeł odnawialnych (w 2021 r. był większy o 38,7% w porównaniu z rokiem 2017), w wyniku czego udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w latach 2017-2021 systematycznie wzrastał.

W krajowym pozyskaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych dominującą pozycję zajmowały biopaliwa stałe. Ich udział w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2021 r. wyniósł 69,35% i w odniesieniu do 2017 r. zwiększył się o 2,59 p. proc.

W latach 2017–2021 zmalał udział energii wiatru z 13,89% do 10,90%, biogazu z 3,04% do 2,49% i energii wody z 2,38% do 1,57%. Jednocześnie wzrósł udział energii słonecznej z 0,74% do 3,31%.

W 2021 r. relatywnie wysoką pozycję w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych wg nośników osiągnęła energia słoneczna, wyprzedzając pompy ciepła, biogaz, energię wody, energię odpadów komunalnych i energię geotermalną.

W 2021 r. największy wzrost pozyskania energii w porównaniu do 2017 r. osiągnęły:
– energia słoneczna – 516% (o 14 854 TJ),
– pompy ciepła – 102% (o 7 812 TJ),
– odpady komunalne – 60,8% (o 2 352 TJ),
– energia geotermalna – 26% (o 244 TJ).


Tagi:
źródło: