| Autor: redakcja3

Posiedzenie Grupy Roboczej Komitetów Copa-Cogeca „Bioenergia/biotechnologia”

Dnia 28 stycznia 2014 r. w Brukseli miało miejsce posiedzenie Grupy Roboczej Komitetów Copa-Cogeca „Bioenergia/biotechnologia”.

Posiedzenie Grupy Roboczej Komitetów Copa-Cogeca „Bioenergia/biotechnologia”
Po przyjęciu bez uwag zaproponowanego przez Sekretariat porządku obrad i zatwierdzeniu projektu sprawozdania z poprzedniego posiedzenia, jakie odbyło się w dniu 27 września 2013 roku, koordynator grupy ze strony Sekretariatu Copa-Cogeca Dominique Dejonckheere przedstawiła informację dotyczącą ubiegłorocznego postęp prac na forum Rady UE i Parlamentu Europejskiego w zakresie wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej z dnia 17 października 2012 roku w sprawie zmian w Dyrektywach RED („Renewable Energy Directive”) i FQD („Fuel Quality Directive”).

12 grudnia 2013 roku miała miejsce Rada UE ds. Energii, podczas której kraje członkowskie odrzuciły „kompromisową” propozycję nowego tekstu dyrektywy zaproponowaną przez Prezydencję Litewską. Obecnie spodziewać się należy, że pod naciskami KE Prezydencja Grecka ponownie będzie próbowała podjąć temat na forum Rady UE, jednakże prace Grupy Roboczej „ILUC” w Radzie nie będą kontynuowane w I półroczu 2014 roku. Copa-Cogeca poprosiła o spotkanie robocze w tej sprawie Stałe Przedstawicielstwo Grecji przy UE w Brukseli, jednakże dotychczas do niego nie doszło, w związku z czym trudno przypuszczać, w którą stronę miałaby nastąpić ewentualna zmiana zapisów projektu odrzuconego w grudniu. W dalszej część tego samego punktu obrad uczestnicy posiedzenia zostali poproszeni o przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie wniosku KE oraz podejścia do sektora energii odnawialnej w reprezentowanych przez siebie państwach. W imieniu Polski głos zabrał uczestniczący z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień. Następnie poruszono kwestię postępu prac nad opracowywanym nowym modelem wyliczeń emisji wynikających ze zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów pod nazwą Globiom realizowanym przez konsorcjum pod przewodnictwem grupy konsultingowej Ecofys. Model ten może zostać wzięty pod uwagę przez Komisję Europejską w trakcie procedowania nad nowym rozwiązaniem w zakresie ILUC, w związku z czym Copa-Cogeca aktywnie monitoruje to działanie. Przewodniczący Grupy Roboczej Dietrich Klein (Niemcy) stwierdził, że niebezpiecznym elementem prac nad modelem Globiom jest rozdzielenie sektora biopaliw na etanol i biodiesel, o czym świadczy organizacja odrębnych spotkań z przedstawicielami obu części tego przemysłu zaplanowanych na luty br.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!