| Autor: redakcja1

Pozyskanie biogazu

Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.

Pozyskanie biogazu
W sprawozdawczości statystycznej, ze względu na sposób pozyskiwania, wyodrębnia się:
• biogaz wysypiskowy, otrzymywany w wyniku fermentacji odpadów na składowiskach,
• biogaz z osadów ściekowych, wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji osadów ściekowych,
• pozostałe biogazy:
a) biogaz rolniczy otrzymywany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej z upraw energetycznych, pozostałości z produkcji roślinnej i odchodów zwierzęcych;
b) biogaz uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej z odpadów w rzeźniach, browarach i pozostałych branżach żywnościowych.

W omawianym czasie ilość wytworzonego biogazu systematycznie zwiększała się, w 2021 r. pozyskano o 13,9% więcej biogazu w porównaniu z 2017 r.

Biogaz jest przede wszystkim wykorzystywany jako wsad przemian energetycznych (wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła). Największy wzrost pozyskania biogazu wystąpił w grupie ,,biogazy pozostałe’’ (w 2021 r. o 29,9% w porównaniu z 2017 r.). Pozyskanie biogazu z oczyszczalni ścieków wzrosło o 3,9%, natomiast biogazu z wysypisk odpadów – zmalało o 0,9%.

Zużycie na wsad przemian energetycznych w 2021 r. stanowiło 72,6% uzyskanego biogazu, 27,4% to zużycie końcowe (finalne), głównie w sektorze handlu i usług (19% krajowego zużycia).


Tagi:
źródło: