| Autor: redakcja1

Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

Energia ze źródeł odnawialnych produkowana w Polsce obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła.

Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce
Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem zwiększył się z 19,74% w 2019 r. do 21,6% w 2020 r. Energia uzyskania ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych - 71,61%, energii wiatru - 10,85% i z biopaliw ciekłych – 7,79%. Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. wyniosła 524 113 TJ.

Końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych zwiększyło się z 493 323TJ w 2019 r. do 499 338 TJ w 2020 r.

Struktura zużycia energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r. charakteryzowała się wyższym udziałem odbiorców końcowych - 61,93% oraz mniejszym jej wykorzystaniem na wsad przemian energetycznych - 38,06%. Zużycie własne sektora energii było śladowe - 0,005%. Nośniki energii ze źródeł odnawialnych były rzadziej wykorzystywane przez instalacje przemysłowe (komercyjne), gdzie w wyniku przemian energetycznych produkowane są pochodne nośniki energii, głównie energia elektryczna i ciepło, dostarczane następnie do odbiorców.


Tagi:
źródło: