| Autor: redakcja1

Ramy polityki na rzecz klimatu i energii na okres 2020-2030

Rada UE niedługo zajmie się oceną komunikatu Komisji Europejskiej odnośnie ram polityki na rzecz klimatu i energii na okres 2020-2030. W związku z tym, Copa-Cogeca przedstawiła swoje uwagi w powyższym zakresie – zauważa Katarzyna Kuznowicz z Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ramy polityki na rzecz klimatu i energii na okres 2020-2030
Zdaniem Copa-Cogeca, światowe porozumienie w sprawie klimatu w 2015 r. powinno być obszerne oraz objąć znaczną większość globalnej emisji oraz podmiotów odpowiedzialnych za nie. Niemniej jednak żeby można było osiągnąć ten cel, wszystkie strony muszą przyczynić się do zmniejszenia emisji, w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. W związku z tym, Unia Europejska nie może podjąć ambitnych postępów w ramach polityki w obrębie klimatu i energii do roku 2030 jeżeli pozostaną one jednostronne, gdyż może to zagrozić konkurencyjności i zielonemu wzrostowi.
 
Jak podkreśla Katarzyna Kuznowicz, w tym kontekście organizacja zwraca uwagę na ambitne zobowiązanie Unii Europejskiej związane ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych o 40%, przy czym wyraża ona swoje obawy związane z jeszcze ambitniejszym celem obejmującym redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem handlu emisjami (ETS), do których należy również rolnictwo. Copa-Cogeca ubolewa z powodu braku podejścia sektorowego w dziedzinie transportu, a także z uwagi na zamiar Komisji dotyczący wycofania wsparcia dla biopaliw pierwszej generacji po 2020 r.
 
Niestety podejście to nie pozwoli rolnictwu na przyczynienie się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w innych sektorach, przede wszystkim w transporcie. W Unii Europejskiej to głównie transport jest odpowiedzialny za zwiększenie się emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też, jeśli nie ulegną one w tej dziedzinie spadkowi, to trzeba będzie jeszcze bardziej ograniczyć emisje w innych sektorach, co wiąże się ze sporymi kosztami.
 
Według Kuznowicz, tak niezwykle ważne jest, aby instrumenty zawarte w dyrektywie dotyczącej jakości paliw (FQD) na rzecz zmniejszenia zawartości węgla w paliwach pozostały integralną częścią ram prawnych dla unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 r. W rezultacie, europejskie biopaliwa oferują wydajne i rentowne rozwiązania, pozwalające na „odwęglenie” transportu. Niestety, ich dalszy rozwój wymaga solidnych i stabilnych ram prawnych.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!