| Autor: redakcja1

Struktura produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii

W latach 2017-2020 w większości krajów zaobserwowano przyrost udziału energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe.

Struktura produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii
Dla UE-27 wyniósł on 1,9 p. proc., a więc to wzrost z 34,6% do 36,5%. Największy przyrost udziału elektrycznej energii wiatrowej wśród analizowanych krajów osiągnęła Finlandia o 7,1 p. proc., Francja o 5,5 p. proc., Niemcy o 3,7 p. proc. W przypadku Polski odnotowano obniżkę udziału o 6,2 p. proc., tj. z 60,6% do 54,4%. Największy spadek udziału elektrycznej energii wiatrowej wśród analizowanych krajów odnotowano w Holandii - o 13,9 p. proc., a więc z 60,6% do 46,7%.

W omawianym okresie w większości krajów wystąpił spadek udziału energii wody w energii elektrycznej z OZE. W UE-27 wyniósł on 1,2 p. proc., a w Polsce – 2,2 p. proc. Wzrost udziału energii wody w energii elektrycznej z OZE w porównaniu do roku 2017 osiągnięto we Włoszech o 5,6 p. proc., Czechach o 1,2 p. proc. i Austrii o 0,4 p. proc.

W latach 2017-2020 miała miejsce obniżka udziału biopaliw stałych w produkcji energii elektrycznej - dla UE wyniósł on 0,6 p. proc. Największy spadek udziału energii biopaliw stałych w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wystąpił w Finlandii - 4,4 p. proc. z 34,6% do 30,2%. Zwyżkę udziału odnotowano w Holandii o 7,5 p. proc. z 10,2% do 17,7%, w Polsce o 2,3 p. proc. z 21,6% do 23,9% i Litwie o 1,4 p. proc. z 9,7% do 11,1%.

W większości analizowanych krajów udział energii elektrycznej otrzymywanej z biogazu miał tendencję malejącą. Największe obniżki wystąpiły w Holandii – 2,6 p. proc Niemczech – 2,2 p. proc i Czechach – 2,2 p. proc. W UE-27 nastąpił spadek o 1,1 p. proc. z 6,2% do 5,1%, a w Polsce o 0,3 p. proc. z 4,5% do 4,2%, jedynie na Litwie zaobserwowano nieznaczny jej wzrost – o 0,4 p. proc.


Tagi:
źródło: