| Autor: redakcja1

Udział energii biopaliw stałych

W 2019 r. udział energii biopaliw stałych w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w większości krajów wykazywał tendencję spadkową w stosunku do 2016 r.

Udział energii biopaliw stałych
W UE-28 spadek ten wyniósł 2,8 p. proc., a największy spadek ich wykorzystania wśród wybranych krajów członkowskich odnotowano w Finlandii - 5,1 p. proc., Litwie - 4,8 p. proc. i Włoszech - 3,9 p. proc.

Wzrost udziału energii z biopaliw stałych wystąpił jedynie w Słowacji - 10,7 p. proc., w Polsce - 3,4 p. proc. oraz w Czechach - 0,3 p. proc.


Tagi:
źródło: