| Autor: redakcja1

Udział energii ze źródeł odnawialnych

Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w latach 2017–2020 w większości krajów członkowskich UE-27 malało, podczas gdy dla pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych zaobserwowano tendencję zwyżkową.

Udział energii ze źródeł odnawialnych
Ten wzrost przełożył się na zwiększenie się udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem.

Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w 2020 r., w odniesieniu do roku 2017 dla Polski wyniósł 7,3 p. proc., podczas gdy w UE-27 – 7,9 p. proc. Największy wzrost odnotowano w Holandii - 12,5 p. proc., Niemczech - 10,9 p. proc. i Słowacji - 7,8 p. proc.

W 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem wyniósł dla Polski 21,6%, a dla UE-27 – 40,7%. Średnioroczne tempo wzrostu tego wskaźnika w latach 2017–2020 wyniosło dla Polski 15,2%, a dla UE-27 7,5%.


Tagi:
źródło: