| Autor: redakcja1

Wykorzystanie biogazu

Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, otrzymywany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.

Wykorzystanie biogazu
W sprawozdawczości statystycznej, z uwagi na sposób pozyskiwania, wyodrębnia się:
 
• biogaz wysypiskowy, otrzymywany w wyniku fermentacji odpadów na składowiskach,
 
• biogaz z osadów ściekowych, wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji osadów ściekowych,
 
• pozostałe biogazy:
 
a) biogaz rolniczy otrzymywany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej z upraw energetycznych, pozostałości z produkcji roślinnej i odchodów zwierzęcych;
 
b) biogaz uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej z odpadów
w rzeźniach, browarach i pozostałych branżach żywnościowych.
 
W analizowanym okresie ilość wytworzonego biogazu systematycznie się zwiększała, w 2018 r. pozyskano o 39% więcej biogazu w odniesieniu do 2014 r.
 
Największa zwyżkę pozyskania zaobserwowano w grupie ,,biogazy pozostałe’’, tj. w 2018 r. prawie 97,8% w porównaniu z 2014 r.
 
Pozyskanie biogazu z oczyszczalni ścieków wzrosło w 2018 r. o 27,6% w stosunku do 2014 r., natomiast otrzymanie biogazu z wysypisk odpadów zmniejszyło się w tym czasie o 20,7%.
 
Biogaz jest przede wszystkim wykorzystywany jako wsad przemian energetycznych, tj. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!