| Autor: mikolaj

Rekordowe plony i zbiory buraków cukrowych w Polsce w 2014 r.

Korzystne warunki wegetacji buraków cukrowych w trzecim kwartale 2014 r. pozwoliły na uzyskanie rekordowo wysokich plonów i zbiorów buraków, które średnio w Polsce wyniosły odpowiednio: 11,5 mln ton i 603 dt/ha.

Rekordowe plony i zbiory buraków cukrowych w Polsce w 2014 r.

Uprawa buraków cukrowych w 2014 r.

Jak wskazują eksperci Głównego Urzędu Statystycznego z uwagi na wczesną wiosnę siewy buraków cukrowych rozpoczęto już w drugiej dekadzie marca. Wschody roślin były na ogół wyrównane. W wielu rejonach kraju majowe opady deszczu spowodowały nadmierne uwilgotnienie gleby, co utrudniało chemiczne zwalczanie chwastów oraz zastosowanie prawidłowego nawożenia i ochronę roślin przed chorobami. Późniejsza poprawa pogody spowodowała intensywny wzrost buraka cukrowego. Wysokie temperatury powietrza i nierównomierny rozkład opadów w lipcu i w sierpniu spowodowały w północnych rejonach kraju zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, jednak kolejne miesiące sprzyjały intensywnemu wzrostowi buraków i gromadzeniu cukru w korzeniach. Korzystne warunki wegetacji buraków cukrowych we wrześniu, październiku i listopadzie pozwoliły na uzyskanie rekordowo wysokich plonów i zbiorów buraków. Kampania cukrownicza przebiegała bez zakłóceń w planowanych terminach – słoneczna i ciepła jesień pozwoliła na dokonanie zbioru korzeni buraków cukrowych dobrej jakości.

Plony buraków cukrowych w 2014 r.

Według wynikowego szacunku GUS, powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniosła 191,3 tys. ha i była niższa od ubiegłorocznej o 2,4 tys. ha, tj. o 1,2% i o 29,4 tys. ha (o 13,3%) niższa od średniej z lat 2006-2010.

Plony buraków cukrowych w bieżącym roku szacuje się na 603 dt/ha, tj. o 23 dt/ha (o 4,0%) więcej od plonów uzyskanych w roku ubiegłym i więcej o 116 dt/ha (o 23,8%) od średniej z lat 2006-2010.

Najwyższe plony, przekraczające 620 dt/ha, wyszacowano w województwach: opolskim (699 dt/ha), śląskim (630 dt/ha), zachodniopomorskim (624 dt/ha) i lubelskim (621 dt/ha), a najniższe, poniżej 560 dt/ha, w województwach warmińsko-mazurskim (510 dt/ha) i podkarpackim (553 dt/ha).

Zbiory buraków cukrowych

Zbiory buraków cukrowych w bieżącym roku określa się na ponad 11,5 mln ton, tj. o ok. 0,3 mln ton (o 2,7%) więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym i o ok. 0,8 mln ton (o 7,4%) więcej od średniej z lat 2006-2010.

Największą produkcję buraków cukrowych powyżej 2,0 mln ton odnotowano w województwach: wielkopolskim (ok. 2,5 mln ton) oraz lubelskim i kujawsko-pomorskim (po ok. 2,1 mln ton), zaś najmniejszą poniżej 100,0 tys. ton w województwach podlaskim (5,1 tys. ton) i małopolskim (71,1 tys. ton).


Tagi:
źródło: