| Autor: redakcja1

Wzrost areału upraw buraków cukrowych

W sezonie cukrowniczym 2017/2018 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych została zwiększona z 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim do 220 tys. ha.

Wzrost areału upraw buraków cukrowych
Powodem większego areału uprawy są zmiany systemu regulacji rynku w UE, w tym przede wszystkim likwidacja kwot produkcji cukru.
 
Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, istotny wpływ na większe zainteresowanie uprawą buraków cukrowych ma również stosunkowo dobra koniunktura na globalnym i krajowym rynku. Siewy i wschody przebiegały w optymalnych terminach agrotechnicznych i sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 
Przymrozki i obfite opady na przełomie kwietnia i maja nie miały negatywnego wpływu na rozwój roślin i tylko niektóre plantacje musiały zostać ponownie przesiane. Jeżeli przeciętny plon korzeni wyniesie 63 ton/ha, a zbiory 13,9 mln ton, to produkcja cukru może wzrosnąć do 2,2 mln ton.
 
Produkcja będzie większa od popytu rynku wewnętrznego, które jest oceniane na 1,75 mln ton. W efekcie konieczny będzie duży zakup cukru.


Tagi:
źródło: