| Autor: redakcja1

Zbiory buraków cukrowych

Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych w 2022 r. będzie niższa od ubiegłorocznej o ok. 12% i wyniesie ponad 0,2 mln ha.

Zbiory buraków cukrowych
Występujące w okresie wiosny chłody i niedobór opadów deszczu nie sprzyjały wschodom i wzrostowi roślin buraka cukrowego. Poprawa warunków pogodowych w maju spowodowała intensywny wzrost buraka cukrowego.

W czerwcu warunki pogodowe sprzyjały na ogół właściwemu wzrostowi roślin, pomimo niewystarczającej ilości opadów. Wysokie temperatury powietrza i nierównomierny rozkład opadów w lipcu i w sierpniu spowodowały w wielu rejonach kraju podsychanie liści oraz zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Ocenia się, że w północno-zachodniej części kraju, w wyniku niedoboru opadów i nadmiernego przesuszenia gleby, plonowanie buraków może być nieznacznie gorsze niż w pozostałych rejonach kraju.

Ogólnie jednak stan plantacji buraków cukrowych jest dobry, choć regionalnie, a nawet lokalnie zróżnicowany i pozwala na uzyskanie dość wysokich plonów, zbliżonych do ubiegłorocznych. Obsadę roślin szacuje się na 96 tys. sztuk na 1 ha powierzchni.

Wysokość plonów buraków cukrowych oszacowano wyżej od zeszłorocznych o 1% - na poziomie 615 dt/ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na 13,6 mln t, tj. o ok. 11% mniej od zbiorów uzyskanych w 2021 roku.


Tagi:
źródło: