| Autor: redakcja1

Zbiory buraków cukrowych

Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 18% i wyniesie około 0,3 mln ha.

Zbiory buraków cukrowych
Przebieg warunków pogodowych w czasie od wiosny do połowy września, pomimo wiosennych chłodów i niewystarczającej ilości opadów sprzyjał na ogół wegetacji buraków cukrowych.

Intensywne opady deszczu w sierpniu spowodowały w wielu rejonach kraju poprawę stanu uwilgotnienia gleby oraz przyrost masy korzeni na plantacjach buraka, jednak kosztem polaryzacji. Rozpoczęta w pierwszej połowie września kampania cukrownicza przebiegała bez zakłóceń w planowanych terminach. W większości rejonów uprawy buraków cukrowych zbiór zakończono w pierwszej połowie listopada.

Szacuje się, że w końcu listopada nieznaczna część plantacji buraków cukrowych w różnych rejonach kraju pozostaje niezebrana. Wraz z notowanymi w trzeciej dekadzie listopada spadkami temperatury powietrza i zamarznięciem wierzchniej warstwy gleby, a także opadami śniegu pojawiły się przejściowe trudności ze sprzętem buraków z pól.

Wysokość plonów buraków cukrowych oceniono niżej od zeszłorocznych o ok. 4% - na poziomie 613 dt/ha. Zbiory buraków cukrowych przewiduje się na ok. 16 mln t, tj. o ok. 13% więcej od zbiorów uzyskanych w 2022 r.


Tagi:
źródło: