| Autor: redakcja1

List związków i organizacji rolniczych do komisarza Hogana ws. sytuacji na rynku mleka

Przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujący hodowców i producentów mleka, spółdzielnie mleczarskie oraz związki zawodowe poinformowali ministra Krzysztofa Jurgiela o skierowaniu, w związku z bardzo trudną sytuacją na rynku mleka w Polsce i innych krajach UE, listu do unijnego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana.

List związków i organizacji rolniczych do komisarza Hogana ws. sytuacji na rynku mleka
Trudna sytuacja w sektorze mleka w Polsce, warunkowana jest wieloma czynnikami m.in. embargiem nałożonym przez Federację Rosyjską, jak również ogólnoświatową sytuacją podażowo-popytową na rynku Unii Europejskiej. Rynek mleka w związku z rosnącą produkcją surowca mlecznego po likwidacji kwot mlecznych zmaga się z problemami sprzedaży.
 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel już w IV kwartale 2015 r. zainicjował na forach UE działania mobilizujące i obligujące unijne instytucje do podjęcia działań w celu rozwiązania krytycznej  sytuacji w sektorze mleka. Rozpoczynając unijną  dyskusję w zakresie potrzeby wdrożenia działań stabilizujących rynku mleka minister Jurgiel ocenił stosowane dotychczas przez Komisję Europejską instrumenty interwencyjne jako mało efektywne i niewystarczające. 15 lutego br. minister Jurgiel wystąpił na forum Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa  o znacznie bardziej aktywne i skuteczne działania interwencyjne, w tym m.in. o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wsparcie sektorów dotkniętych kryzysem, tak aby zrekompensować straty ponoszone  przez producentów, jak również o rozszerzenie zakresu mechanizmów regulacji rynków.

Na wniosek Polski dyskusja o sytuacji rynkowej była również kontynuowana na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 14 marca br. Minister skierował także do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana szereg postulatów i wniosków dotyczących potrzeby stabilizacji sytuacji na rynku mleka, a także zawnioskował o przeznaczenie środków finansowych na wsparcie producentów odczuwających skutki niskich cen na rynku mleka oraz zwolnienie producentów mleka  z obowiązku wpłacenia opłaty z tytułu przekroczenia kwot mlecznych. Postulaty były również przedstawiane podczas wizyty komisarza Hogana w Warszawie w marcu br. Jednocześnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na trudną sytuację finansową producentów mleka opracowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy w formie umorzeń w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015, który Rada Ministrów przyjęła w maju br. Program ten został skierowany do  Komisji Europejskiej, gdzie oczekuje na notyfikację.


Tagi:
źródło: