| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem wielkości populacji krów mlecznych.

Pogłowie krów mlecznych
Pod koniec 2020 r. w Polsce pogłowie krów mlecznych, w wyniku kontynuacji procesów koncentracji bazy surowcowej branży mleczarskiej, uległo spadkowi. Jak wynika z danych GUS w grudniu 2020 r. krajowe pogłowie krów mlecznych liczyło 2 126 tys. szt. i było o 1,9% niższe niż w grudniu 2019 r. Szacuje się, że w 2021 r. z chowu krów nadal będą rezygnowały gospodarstwa najmniejsze, o niskiej wydajności gospodarowania, przy jednoczesnym dalszym rozwoju chowu krów w gospodarstwach średnich i dużych, wyspecjalizowanych w produkcji mleka.
 
Względy ekonomiczne powodują, że produkcja mleka w Polsce skupia się w regionach centralnych i wschodnich, a więc na terenie woj. mazowieckiego - 23% łącznego pogłowia krów mlecznych, podlaskiego - 20%, wielkopolskiego - 13%, a także łódzkiego i warmińsko-mazurskiego - po 8% udziału w krajowym pogłowiu, kujawsko-pomorskiego - 6% i lubelskiego - 5%. Siedem wyżej wymienionych województw skupia ponad 83% krajowego pogłowia krów mlecznych, a na ich terenie realizowane jest 86% dostaw mleka.


Tagi:
źródło: