| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

Pod koniec 2020 r. pogłowie krów mlecznych w Polsce, w wyniku kontynuacji procesów koncentracji bazy surowcowej branży mleczarskiej, uległo spadkowi.

Pogłowie krów mlecznych
Według danych GUS w grudniu 2020 r. krajowe pogłowie krów mlecznych liczyło 2,126 mln szt. i było mniejsze o 1,9% niż w grudniu 2019 r. Szacuje się, że w 2021 r. z chowu krów nadal będą rezygnowały gospodarstwa najmniejsze, o niskiej efektywności gospodarowania, przy jednoczesnym dalszym rozwoju chowu krów w gospodarstwach średnich i dużych, wyspecjalizowanych w produkcji mleka.
 
Produkcja mleka w Polsce, ze względów ekonomicznych, skupia się w regionach centralnych i wschodnich, tj. na terenie woj. mazowieckiego - 23% łącznego pogłowia krów mlecznych, podlaskiego - 20%, wielkopolskiego – 13%, a także łódzkiego i warmińsko-mazurskiego po 8% udziału w krajowym pogłowiu, kujawsko-pomorskiego - 6% i lubelskiego - 5%. Siedem wymienionych województw skupia około 83% krajowego pogłowia krów mlecznych, a na ich terenie realizowane jest 86% dostaw mleka.


Tagi:
źródło: