| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny wołowiną

W okresie siedmiu miesięcy 2021 r. Polska zajmowała trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod kątem eksportu wołowiny do krajów trzecich, po Irlandii i Hiszpanii. Jednak większość, tj. 84% wolumenu asortymentu wołowego eksportowanego z Polski kierowana była do krajów UE.

Polski handel zagraniczny wołowiną
W czasie ośmiu miesięcy 2021 r. z Polski wysłano 321 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, a więc mniej o 1% niż przed rokiem. Przychody z wywozu produktów wołowych wyniosły 1,1 mld EUR - 5,1 mld zł i były większe o 9% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Przedmiotem wywozu było głównie mięso wołowe - 90% udziału, którego w wadze produktu wyeksportowano 251 tys. ton, czyli mniej o 3% niż w tym samym okresie 2020 r. Odbiorcami mięsa wołowego były przede wszystkim kraje UE-27 - 85% udziału w wolumenie, m.in.: Włochy z 20% udziału i 50 tys. ton, Niemcy z 18% z 46 tys. ton, Niderlandy z 9% i 23 tys. ton, Hiszpania i Francja po 6% i po 15 tys. ton, a spoza UE – Wielka Brytania z 5% i 12 tys. ton, Izrael z 4% i 9 tys. ton oraz Japonia z 2% i 6 tys. ton.

Import produktów wołowych i cielęcych w porównaniu z wolumenem eksportu jest nieznaczny. Od stycznia do sierpnia 2021 r. do Polski w ekwiwalencie tusz przywieziono 29 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego za 104 mln EUR - 471 mln zł, odpowiednio o 0,4% i 8% więcej niż przed rokiem. W wolumenie importu 54% stanowiło mięso, a 40% – bydło żywe. Dodatnie saldo obrotów produktami wołowymi i cielęcymi osiągnęło w kontyngencie 292 tys. ton, co daje spadek o 1%, a w ujęciu wartościowym przekroczyło 1 mld EUR, tj. wzrost o 9%.


 


Tagi:
źródło: