| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu bydła w czerwcu i we wrześniu 2017 r.

W pierwszym kwartale 2017 r. cena zakupu żywca wołowego w Unii Europejskiej była w miarę stabilna, ale minimalnie mniejsza niż w tym samym czasie 2016 r.

Prognoza cen skupu bydła w czerwcu  i we wrześniu 2017 r.
Ceny bydła

W marcu 2017 r. cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się w granicy 372,11 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a zatem niższej o 0,5% niż w marcu 2016 r. Wśród znaczących unijnych producentów i eksporterów wołowiny ceny mniejsze niż przed rokiem odnotowano w Holandii o 11%, Wielkiej Brytanii o 3,5%, Irlandii o 1%, a wyższe – w Niemczech i we Francji - po 1%.
 
W Polsce cena bydła klasy R3 wyrażona w walucie unijnej w marcu 2017 r. wynosiła 315,88 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 3% wyższa niż w marcu 2016 r. W walucie krajowej (według GUS) za bydło w sumie w skupie, tak jak miesiąc wcześniej, płacono 6,19 zł/kg, a za młode bydło – 6,38 zł/kg. Było to odpowiednio o 13% i o 12% więcej niż przed rokiem.
 
W 2017 r. popyt zagraniczny na wołowinę, m.in. ze strony krajów pozaunijnych i w wyniku tego nastąpił wzrost unijnego eksportu zarówno żywca, jak i mięsa oraz zwiększenie spożycia wewnętrznej, przez co pomimo przewidywanej dalszej zwyżki unijnej produkcji, ceny wołowiny w UE w 2017 r. prawdopodobnie będą w miarę stabilne.
 
Ze względu na duży udział wysyłki w zagospodarowaniu krajowej produkcji wołowiny i cielęciny - 85% w 2016 r. ceny żywca wołowego w Polsce zależą od poziomu cen w UE oraz od kursu euro. Zespół Ekspertów szacuje, że do września 2017 r. krajowe ceny skupu zarówno bydła ogółem, jak i bydła młodego mogą się kształtować na poziomach zbliżonych do notowanych w tych samych miesiącach 2016 r.
 
Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego uwzględniając sezonowe wahania podaży i popytu przewiduje, że w okresie objętym prognozą ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:

a) bydło ogółem:
  • czerwiec – 5,90-6,20 zł/kg,
  • wrzesień – 5,90-6,30 /kg,
b) młode bydło rzeźne:
  • czerwiec – 6,20-6,50 zł/kg,
  • wrzesień – 6,20-6,60 zł/kg.


Tagi:
źródło: