| Autor: redakcja1

Przedłużenie tzw. środków siatki bezpieczeństwa dla sektora mleczarskiego

Komisja Europejska ogłosiła przedłużenie tzw. środków siatki bezpieczeństwa dla sektora mleczarskiego do 2016 r. - podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

Przedłużenie tzw. środków siatki bezpieczeństwa dla sektora mleczarskiego
Środki, które przyjęła KE związane są z publicznym zakupem interwencyjnym oraz dopłatami do prywatnego przechowywania dla masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku. Takie rozwiązanie występuje już na rynku. Podjęta przez KE decyzja powoduje, że obowiązujące aktualnie instrumenty pomocy dla sektora mleczarskiego zostaną przedłużone na czas od 1 października br. do 29 lutego 2016 r.
 
Przyjęty system, w odniesieniu do skupu interwencyjnego, polega na zakupie przez wyznaczone władze określonych produktów po podanej odgórnie cenie do maksymalnego wyznaczonego przez KE wolumenu 109 tys. t dla odtłuszczonego mleka w proszku oraz 50 tys. t dla  masła. Taki zakup dotyczy produktów spełniających minimalne wymagania związane z jakością. W momencie gdy podane powyżej wielkość zostaną wyczerpane, skup jest kontynuowany, ale w oparciu o przetarg. Należy także zaznaczyć, że zakupione ilości odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła trafiają powtórnie na rynek, gdy KE uzna, że sytuacja na rynku uległa poprawie i ceny produktów powróciły do normalnego poziomu.
 
Prywatne przechowywanie polega natomiast na wycofaniu na określony z góry czas danych produktów z rynku. W zamian za to władze partycypują w kosztach przechowania, przydzielając pomoc finansową podmiotom, które magazynują daną ilość produktów.
 
Od września 2014 r. do tej chwili 108,6 tys. t masła i 40 tys. t odtłuszczonego mleka w proszku było przechowywane w obrębie prywatnego przechowania, a 1,176 t odtłuszczonego mleka w proszku zostało zakupione na rynku w ramach skupu interwencyjnego.
 
Obecne przedłużenie obowiązywania tzw. siatki bezpieczeństwa dla produktów mlecznych związane jest z niesprzyjającą sytuacją na rynku i utrzymującym się embargo nałożonym przez Rosję.
 
Jak wskazuje KE, popyt na mleko i przetwory mleczne na świecie osłabł w okresie 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do takiej sytuacji, była zniżka przywozu z Chin. Także działania podjęte przez Rosję dotyczące przedłużenia ograniczeń w handlu na wiele produktów rolno-spożywczych, w tym produktów mlecznych, do sierpnia 2016 r., wpłynęły na obniżkę cen. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku KE prognozuje, że ceny mleka oraz produktów mlecznych w następnych miesiącach utrzymają się na relatywnie niskim poziomie. 
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!