| Autor: redakcja1

Skup mleka surowego

Od początku 2018 r. dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie większym niż rok wcześniej.

Skup mleka surowego
Jak wynika z danych GUS we wrześniu 2018 r. do podmiotów skupujących producenci dostarczyli 935 mln litrów surowca, a więc o 4% mniej niż w sierpniu br., ale o 2% więcej niż we wrześniu 2017 r. W sumie w okresie trzech kwartałów 2018 r. dostawy mleka do skupu osiągnęły poziom 8,8 mld litrów i były o 2% wyższe niż w porównywalnym czasie 2017 r.
 
Ceny skupu mleka surowego w trzecim kwartale 2018 r. wykazywały trend zwyżkowy, przez co we wrześniu 2018 r. dostawcy za mleko surowe otrzymywali 132,77 zł/hl, tj. o 2,3% więcej niż w sierpniu br., ale o 8,4% mniej niż we wrześniu 2017 r.
 
We wrześniu 2018 r. najwyższe ceny za mleko uzyskiwano w województwie podlaskim – 137,93 zł/hl i warmińsko-mazurskim – 136,30 zł/hl, a więc odpowiednio o 4% i 3% więcej niż przeciętnie w kraju. Najmniej za surowiec płacono w województwie łódzkim – mniej o 9,5% do120,21 zł/hl niż średnio w kraju i małopolskim – o 8% do 121,98 zł/hl.


Tagi:
źródło: