| Autor: redakcja11

Spadek wartości eksportu płynnego mleka i śmietany z Polski w 2015 r

W 2015 roku w eksporcie płynnego mleka i śmietany, odnotowano 33% wzrost wolumenu (do 512,31 tys. ton) i 4% zniżkę wartości wywozu do poziomu 257,1 mln EUR.

Spadek wartości eksportu płynnego mleka i śmietany z Polski w 2015 r

Eksport płynnego mleka i śmietany z Polski

Jeszcze w pierwszej połowie 2015 roku notowano 5% wzrost wartości eksportu artykułów z tej kategorii i jedynie w maju była ona niższa niż w 2014 r. Jednak w drugiej połowie ubiegłego roku jedynie w grudniu wartość eksportu płynnego mleka i śmietany za granicę była większa niż w poprzednim roku. Tradycyjnie płynne mleko i śmietanę wysyłano niemal wyłącznie do państw członkowskich UE.

Dominującym kierunkiem wywozu pozostały Niemcy, dokąd wysłano 305,8 tys. ton mleka i śmietany (+31,1%) za 144,8 mln EUR – o 11,2% mniej niż w 2014 r. Niemal 56,3% omawianego typu produktów eksportowanych z Polski trafiało do zachodniego partnera, inne kierunki miały więc drugorzędne znaczenie. Na drugim miejscu znalazła się Białoruś. Wysłano tam ponad dwukrotnie więcej płynnego mleka i śmietany niż przed rokiem (55 tys. ton) za 16,9 mln EUR (+27,8%). Eksport w tym kierunku nastąpił na skutek wprowadzonego przez Rosję embargo, eksporterzy zamiast wysyłać towary bezpośrednio do Rosji, wywozili je przez Białoruś . Na trzecim miejscu znalazła się Wielka Brytania, dokąd wywieziono o 74,5% więcej płynnego mleka i śmietany niż przed rokiem (18,3 tys. ton) za 12,8 mln EUR (+45,7%). Na czwartym miejscu z niespełna 50% zwyżką ilości sprowadzanego z Polski płynnego mleka i śmietany znalazły się Czechy 14 tys. ton za 10,7 mln EUR; +25,5%. Kolejnym odbiorcą płynnego mleka i śmietany była Rumunia dokąd wywieziono 18,1 tys. ton mleka i śmietany za 8,2 mln EUR. Na większą uwagę zasługuje niemal dwukrotna zwyżka wartości eksportu do Chin (7,6 mln EUR przy 14 tys. ton). Znaczące ilości płynnego mleka i śmietany zaczęto wywozić do Republiki Południowej Afryki, do której wywóz artykułów mleczarskich z omawianej podgrupy w ubiegłych latach praktycznie nie istniał. Wyeksportowano tam 15,9 tys. ton artykułów z omawianej podgrupy za 7,5 mln EUR.


Import płynnego mleka i śmietany

Jak podaje FAMMU/FAPA import płynnego mleka i śmietany w ubiegłym roku osiągnał wartość 85,4 mln EUR (-5%), choć ich wolumen zwiększył się o 9,6% do 209,5 tys. ton. Taki stan rzeczy jest konsekwencją niższych cen artykułów mleczarskich w 2015 r. 
Na spadku wartości importu płynnego mleka i śmietany zaważył fakt znacznej zniżki wartości przywozu z Litwy, przy 4% spadku ilości do 107 tys. ton nastąpiła tu 13% zniżka wartości do 39 mln EUR. Kraj ten wciąż pozostaje jednak dla Polski pierwszym pod względem wielkości dostaw płynnego mleka i śmietany źródłem i pierwszym w ujęciu wartościowym. 46% sprowadzanego do Polski płynnego mleka i śmietany w 2015 roku pochodziło właśnie z Litwy. O 27% wartościowo zmniejszył się przywóz z Niemiec (do 17,4 mln EUR), w ujęciu ilościowym odnotowano tu 49% spadek (do 18,6 tys. ton). O ok. 45% w ujęciu ilościowym zwiększył się przywóz z Czech (do 42 tys. ton), wartość tego importu wzrosła o 22% (do 13,3 mln EUR).

 Tagi:
źródło: