| Autor: redakcja1

Szczegóły pomocy dla hodowców i producentów mleka

Polski rząd chce, żeby Komisja Europejska w pakiecie pomocowym skierowanym na rynek mleka rozszerzyła wachlarz działań, w ramach którego będzie można pomagać hodowcom bydła i producentom mleka. Decyzja taka zapadła po konsultacji z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Szczegóły pomocy dla hodowców i producentów mleka
Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM oraz Krzysztof Banach, wiceprezydent Polskiej Federacji, opowiedzieli się, za skierowaniem środków finansowych z unijnego budżetu na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych zaciągniętych przez producentów mleka. Takie rozwiązanie pozwoli na wspieranie stabilności i płynności finansowej gospodarstw mlecznych. Spotkanie dotyczące pakietu pomocowego odbyło się 26 lipca br. w resorcie rolnictwa. Przedstawiona propozycja została przyjęta przez Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i jego zastępcę - Jacka Boguckiego. Przeciwko takiemu rozwiązaniu nic nie miały inne organizacje rolnicze i branżowe, w tym: KRIR, KZSM i Polska Izba Mleka.
 
Komisja Europejska zaprezentowała pakiet pomocy dla hodowców bydła i producentów mleka w wysokości 500 mln euro. Trwają prace na jego uszczegółowieniem i przyjęciem stosownych rozporządzeń. Składają się na niego m.in. dwa mechanizmy: „ograniczania produkcji” i „warunkowej pomocy”. Właśnie w drugim mechanizmie Polska chce wprowadzić zmianę i dać możliwość skierowania środków finansowych na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, dla tych producentów, którzy nie podniosą produkcji mleka w okresie kredytowania.
 
Na razie projekt rozporządzenia „w sprawie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach zwierząt gospodarskich” daje możliwości wsparcia hodowców poprzez następujące działania, które mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ich gospodarstw:
  1. zmniejszenie produkcji w zakresie większym niż objęty rozporządzeniem delegowanym komisji (UE) (KE przyjmie rozporządzenie dotyczące ograniczania produkcji mleka);
  2. drobne rolnictwo;
  3. stosowanie ekstensywnych metod produkcji;
  4. stosowanie przyjaznych środowisku metod produkcji;
  5. wdrażanie projektów współpracy;
  6. wdrażanie systemów jakości, mających na celu promowanie jakości i wartości dodanej;
  7. szkolenia z dziedziny instrumentów finansowych.
Na „warunkową pomoc dostosowawczą” KE skieruje 350 mln euro. Dla Polski przewidziano kwotę 22,67 mln euro.
 
Z kolei na mechanizm „ograniczania produkcji mleka” KE zamierza przeznaczyć 150 mln euro. Środki z tej puli przypadną tym producentom, którzy dobrowolnie zmniejszą dostawy mleka. Mechanizm będzie funkcjonować na poziomie całej UE, a dostęp rolników do programu będzie odbywać się na tych samych warunkach. Ten pakiet ma zachęcać producentów do dobrowolnego obniżenia produkcji mleka w określonych przez KE terminach.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: