"Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich"– szkolenie internetowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, organizuje szkolenie internetowe „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich” w terminie od 26 czerwca do 25 września 2017 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników izb rolniczych. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z innowacyjną formą opieki jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze. Z jednej strony, model gospodarstwa opiekuńczego wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji opieki w Polsce, a z drugiej stanowi sposób zagospodarowania niewykorzystanych zasobów gospodarstw rolnych/wiejskich. Celami szczegółowymi są: zapoznanie uczestników z przykładami gospodarstw opiekuńczych funkcjonujących w innych krajach; zwiększenie wiedzy wśród uczestników na temat obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych oraz potencjalnych źródeł finansowania tej działalności; a także podniesienie umiejętności w zakresie pracy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego.
 

Szkolenie składa się z sześciu modułów szkoleniowych:


Moduł 1: Rolnictwo społeczne jako nowa funkcja gospodarstw wiejskich w wielofunkcyjnym modelu rozwoju obszarów wiejskich;

Moduł 2: Doświadczenia zagraniczne funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych;

Moduł 3: Przesłanki rozwoju gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Polsce;

Moduł 4: Gospodarstwa opiekuńcze – możliwe formy prawne i organizacyjne;

Moduł 5: Wybrane źródła finansowania gospodarstw opiekuńczych;

Moduł 6: Metody pracy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych.

 
Szkolenie dostępne będzie przez okres 3 miesięcy, w celu możliwości wybrania dogodnego czasu samokształcenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z testu na zakończenie każdego modułu.

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona w sposób ciągły od 06 czerwca do 11 sierpnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane na szkolenie, otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu, decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla doradców ODR oraz pracowników izb rolniczych.


Tagi:
CDR +
źródło: