| Autor: redakcja1

430 mln euro z funduszy UE na wsparcie rolników

Problemy europejskich rolników pomoże rozwiązać wsparcie o wartości 330 mln dla 22 państw członkowskich.

430 mln euro z funduszy UE na wsparcie rolników
To uzupełnienie pakietu 100 mln euro dla producentów żywności w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgrzech.

Komisja proponuje uruchomienie dodatkowych funduszy UE dla unijnych rolników dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, wysokimi kosztami produkcji i problemami związanymi z rynkiem i handlem. Nowy pakiet wsparcia obejmie 330 mln euro dla 22 państw członkowskich. Ponadto państwa członkowskie zatwierdziły przedstawiony 3-go maja pakiet wsparcia o wartości 100 mln euro dla rolników w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Słowacji. Kilka innych środków, w tym możliwość wyższych płatności zaliczkowych, jest skierowana do rolników dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi.

Z tego nadzwyczajnego wsparcia w wysokości 330 mln euro z budżetu WPR skorzystają unijni rolnicy z Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Niderlandów, Austrii, Portugalii, Słowenii, Finlandii i Szwecji. Państwa te mogą uzupełnić to wsparcie UE środkami krajowymi do wysokości 200 proc. początkowej kwoty pomocy. Państwa członkowskie przekazały Komisji wyniki analizy problemów, z jakimi borykają się ich sektory rolne. Pomoc zostanie poddana pod głosowanie przez państwa członkowskie na kolejnym posiedzeniu komitetu ds. wspólnej organizacji rynków rolnych.


Tagi:
źródło: