| Autor: mikolaj

ARR publikuje listę osób, które mogą ograniczyć produkcję mleka

Agencja Rynku Rolnego opublikowała wykaz osób uprawnionych do ograniczenia produkcji mleka w I okresie, tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r.

ARR publikuje listę osób, które mogą ograniczyć produkcję mleka

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r.  w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1417), Agencja Rynku Rolnego poinformowała o zezwoleniu na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie, tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r., przez producentów wyszczególnionych w poniższym wykazie:

Informacja o zezwoleniu na dokonywanie ograniczenia dostaw mleka (.pdf)


Jednocześnie Agencja opublikowała listę osób, w przypadku których nie obejmie wsapracie na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r.:

Informacja o wnioskach odrzuconych, nieuwzględnionych w powiadomieniu do KE (.pdf)

Wskazówka! Przy otwartym dokumencie, z menu wybieramy Edycja, następnie Znajdź (Ctrl+F). Otwiera się okno dialogowe, do którego należy wpisać nr NIP lub PESEL, następnie wcisnąć przycisk „Dalej” i wyszukiwarka wskaże dane producenta wraz z wielkością ograniczenia dostaw na jaką producent uzyskał zgodę.

W przypadku, gdy producent składał wniosek na I okres ograniczenia i nie znajduje się w żadnym z powyższych wykazów powinien skontaktować się z OT ARR, do którego składał wniosek.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z niewykorzystaniem pełnej puli środków (150 mln EUR) przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, można składać wnioski o pomoc na II okres ograniczenia produkcji mleka krowiego – listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r.

Producenci, którzy uzyskali zezwolenie na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie ograniczenia, tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r. nie mogą składać wniosków na II okres ograniczenia. Złożenie wniosku o pomoc na I i II okres ograniczenia produkcji mleka spowoduje, że oba wnioski zostaną odrzucone.

 


Tagi:
źródło: