Budowa magazynu zbóż, zakup wagi, 7 maszyn. Gospodarstwo rolne Krzysztof Dzienniak po modernizacji.

Budowa magazynu zbóż, zakup wagi, 7 maszyn rolniczych. Takie efekty na Gospodarstwie rolnym Krzysztofa Dzienniaka po modernizacji ze środków dystrybuowanych przez Wielkopolski ARiMR.

Gospodarstwo rolne Krzysztofa Dzienniaka położone jest na terenach Natura2000 dlatego nie do końca może zmienić profil produkcji. Środki pozyskane z programów pomocowych Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa pozwoliły mu jak sam podkreśla dalej funkcjonować. Jak wygląda magazyn zbóż, waga, 7 maszyn rolniczych. Zobacz video "Budowa magazynu zbóż, zakup wagi, 7 maszyn. Gospodarstwo rolne Krzysztof Dzienniak po modernizacji.". Agencja Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa zmieniła i zmienia gospodarstwa rolne.


Działania związane z inwestycjami w gospodarstwach rolnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera od samego początku działalności. Najpierw w programie przedakcesyjnym SAPARD, później w ramach wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006, po aktualny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zakup maszyn do produkcji rolniczej oraz budowa budynków inwentarskich, ich wyposażenie, od lat cieszą się niezmiennym zaintesowaniem wśród wielkopolskich rolników. W ramach obecnego PROW z tej formy wsparcia skorzystało już ponad 4 tys. wielkopolskich rolników otrzymując pomoc w wysokości niespełna 540 mln zł. Podkreślenia wymaga fakt, że Wielkopolska zajmuje 2 miejsce w kraju zaraz po województwie mazowieckim pod względem liczby złożonych wniosków od początku uruchomienia programu. Naborów z tego działania było już 10. - mówi Mateusz Bukowski - Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Modernizacja gospodarstw rolnych – ostatnia szansa na ubieganie się o pomoc. Jeszcze tylko do 20 września o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją gospodarstw. Wnioski przyjmowane są we wszystkich pięciu obszarach pomocy.Tagi:
źródło: