| Autor: mikolaj

Dobiega końca czas na złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do działek z ANR

W dniu 31 sierpnia 2016 roku minie termin na składanie Oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dobiega końca czas na złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do działek z ANR
Od roku 2016 płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020), płatności ekologiczne (PROW 2014-2020), płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013) przysługują rolnikowi do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod warunkiem, że rolnik posiada do tej działki tytuł prawny.

Oświadczenie powinni złożyć wszyscy rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014 - 2020) lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) lub płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) lub płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) na rok 2016 działki rolne położone na działkach ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wzór oświadczenia znajdziecie na stronie ARiMR w wykazie załączników do wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. lub na gospodarz.pl: Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa


Tagi:
źródło: