Dopłaty bezpośrednie wypłacono 890 tys. rolników

Od 1 grudnia ub.r. do 8 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 4,43 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 890 tys. rolników.

Dopłaty bezpośrednie wypłacono 890 tys. rolników
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na realizację tych dopłat wynosi 14,49 mld złotych. Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie 7,04 mld złotych.

Płatności bezpośrednie za 2015 r.

Od początku grudnia 2015 r. realizowane były płatności bezpośrednie dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie: jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha), płatności redystrybucyjnej, płatności na zazielenianie, płatności do krów, płatności do bydła,  płatność do kóz. Jednocześnie rolnicy ci nie mogli podlegać dyscyplinie finansowej, czyli wysokość płatności nie może być większa niż równowartość kwoty 2 tys. euro, tj. 8 489,60 zł. Oprócz tego rolnicy nie mogą być wytypowani do kontroli na miejscu oraz nie mogli mieć pomniejszonych płatności np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, przedeklarowania powierzchni.


W lutym 2016 r. wdrożono funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Od tego dnia powinny być naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób.
 

W dniu 4 kwietnia 2016 r. ma zostać wdrożony ostatni element systemu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.

Wypłata dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych

Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ok. 535 tys. rolników 751,5 mln złotych w ramach ONW i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników - w ramach płatności rolnośrodowiskowych.Tagi:
źródło: