| Autor: mikolaj

Dopłaty do gruntów dzierżawionych z ANR tylko z tytułem prawnym

Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatności obszarowe za 2016 r. do gruntów dzierżawionych z ANR muszą posiadać od nich tytuł prawny.

Dopłaty do gruntów dzierżawionych z ANR tylko z tytułem prawnym

Od roku 2016 płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020), płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) i płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (należących do Agencji Nieruchomości Rolnych) przysługują tylko tym rolnikom, którzy na dzień 31 maja w roku złożenia wniosku, posiadają tytuł prawny do tych działek.

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zobowiązany jest złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do 31 sierpnia 2016 r. oświadczenie, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny.Tagi:
źródło: