| Autor: mikolaj

Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. Można już składać wnioski

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego trwa nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. Można już składać wnioski

Dopłaty do materiału siewnego

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat. Dopiero po zakończeniu terminu składania wniosków, nie później niż 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia.

Dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

W 2016 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!