| Autor: mikolaj

Gospodarze dalej mają wiele zastrzeżeń do nowego PROW-u

PROW 2014-2020 będzie miał kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa w najbliższych latach. Może to być również ostatni taki zastrzyk środków europejskich dla naszego kraju. Od tygodni trwają dyskusje, jaki ma mieć kształt i jakie działania powinien wesprzeć. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkała się z przedstawicielami Izb Rolniczych, by porozmawiać o PROW 2014-2020. W trakcie posiedzenia minister rolnictwa przedstawił opracowaną przez MRiRW drugą wersję dokumentu.

Gospodarze dalej mają wiele zastrzeżeń do nowego PROW-u
Jak podaje Izba Rolnicza w Opolu niestety pomimo licznie zgłaszanych uwag m.in. przez samorząd rolniczy, resort rolnictwa w dalszym ciągu nie uwzględnił w pracach nad kształtem projektu Programu wielu postulatów zgłaszanych przez środowisko rolnicze.

Gospodarze proponowali między innymi: rozszerzenie zakresu PROW 2014–2020 o inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej wsi, w szczególności w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i dróg lokalnych; uwzględnienie w zakresie PROW zadań z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi - regulacja stosunków wodnych i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych; powierzenie samorządom województw szerszych zadań w zakresie wdrażania niektórych działań programu oraz zwiększenie ich roli w zakresie podziału środków.

Wśród propozycji rolniczych było również obniżenie dolnego progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w ramach działania „Premia dla młodych rolników”; możliwość zakupu używanego sprzętu w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”; możliwość wsparcia finansowego zakupu zwierząt hodowlanych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Wiele sugestii dotyczyło możliwości modernizacji gospodarstw. Rolnicy proponowali m.in. podwyższenie kwoty pomocy na zakup maszyn i urządzeń w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” do 300 tys. zł; podwyższenie kwoty pomocy w działaniu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”; wsparcie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i możliwość realizacji działania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach działania „Leader”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów stanowiących o rozwoju polskiego rolnictwa, nie tylko na najbliższe lata, ale będzie miał wpływ na najbliższe dziesięciolecia polskiego rolnictwa. Ponadto, może być ostatnim okresem ze znaczącą pomocą na rozwój obszarów wiejskich biorąc pod uwagę sytuację finansową i gospodarczą krajów UE – dlatego przedstawiciele samorządu rolniczego wyrazili stanowisko, iż możliwe przesunięcie środków z II filara na I filar tj. na płatności bezpośrednie w wysokości 25% alokacji środków powinno być uwarunkowane zapewnieniem przez Rząd RP w tym Ministerstwo Finansów o maksymalnym dofinansowaniem PROW z budżetu państwa do 75% wysokości. Ponadto, zwrócili uwagę, że Program w dalszym ciągu tylko w niewielkim stopniu dostrzega regionalne zróżnicowane potrzeb rolników.

W opinii KRIR środki finansowe przeznaczone na PROW 2014-2020 powinny być skierowane na działania, które pozwolą polskim rolnikom konkurować na międzynarodowym rynku rolnym (np. dzięki inwestycjom w gospodarstwach rolnych, tworzeniu grup producentów rolnych) a także mniejszym gospodarstwom zapewniając dodatkowy dochód poprzez działania PROW, które będą powodowały skracanie łańcucha żywnościowego.

W trakcie dyskusji padło jeszcze wiele wniosków ze strony samorządu rolniczego, m.in. zmniejszenie dolnego progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w ramach działania „Premia dla młodych rolników, czy utrzymanie krajowych płatności uzupełniających.

W dalszej część spotkania głos zabrali Posłowie, którzy zasugerowali ministrowi, aby wziął pod uwagę postulaty zgłaszane przez izby rolnicze.

Przypomnijmy, że trzeci etap konsultacji ws. nowego PROW kończy się już jutro, 14 dnia lutego 2014 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!