| Autor: mikolaj

Modernizacja gospodarstw rolnych - nowelizacja rozporządzenia ws. warunków i trybu przyznawania pomocy

Dnia 27 sierpnia 2014 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U z 2014 r. poz. 1137).

Modernizacja gospodarstw rolnych - nowelizacja rozporządzenia ws. warunków i trybu przyznawania pomocy

Modernizacja gospodarstw rolnych

Rozporządzenie określa:

1) dodatkowe kryteria wyboru operacji, preferujące projekty:
a) przyczyniające się do poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego,
b) dotyczące zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych (TUZ), jednakże pod warunkiem iż wielkość powierzchni TUZ nie zmieni się bądź też ulegnie zwiększeniu,
c) realizowane w gospodarstwie, w którym głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna,

2) minimalną liczbę punktów, której uzyskanie stanowi warunek przyznania pomocy.

W celu przyspieszenia tempa kontraktacji środków w ramach działania rozporządzenie wprowadza nowe terminy:
a) na usunięcie przez wnioskodawcę braków we wniosku o przyznanie pomocy (14 dni zamiast 21 dni),
b) na wniesienie przez wnioskodawcę prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy (14 dni zamiast 45 dni),

oraz znosi możliwość występowania przez wnioskodawcę z prośbą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przedłużenie terminu wykonania określonej czynności w toku postępowania.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!