| Autor: mikolaj

MRiRW: Przyczyną błędów we wnioskach spersonalizowanych na 2016 r. były opóźnienia we wdrażaniu kontroli administracyjnej

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR dotyczące błędów w przekazywanych rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spersonalizowanych formularzach wniosków o przyznanie płatności na 2016 r. resort rolnictwa wyjaśnił, iż zwrócił się do ARiMR z prośbą o ustosunkowanie się do informacji przedstawionych w piśmie KRIR.

MRiRW: Przyczyną błędów we wnioskach spersonalizowanych na 2016 r. były opóźnienia we wdrażaniu kontroli administracyjnej

Jak wyjaśnia ARiMR każdego roku wnioski spersonalizowane wysyłane są do około 1,35 min rolników. Generowanie danych odbywa się w systemie informatycznym ARiMR, następnie dane to przekazywane są do wykonawcy zewnętrznego, który na podstawie zawartej umowy drukuje oraz wysyła do rolników wnioski. Jednocześnie MRiRW podkreśliło, że proces generowania danych jest bardzo złożony. Przykładowo w 2015 roku wydrukowanych zostało:

  • 1,35 mln formularzy spersonalizowanych wniosków,
  • 1,35 mln instrukcji wypełniania wniosku,
  • ok. 300 tys. oświadczeń o powierzchni działek ewidencyjnych, w przypadku rolników posiadających więcej niż 10 działek ewidencyjnych,
  • ok. 450 tys. dodatkowych formularzy działek rolnych, w przypadku rolników posiadających więcej niż 10 działek rolnych,
  • ok. 8 mln załączników graficznych,
  • 1,35 min kart informacyjnych zawierających dodatkowe informacje o działkach ewidencyjnych (m.in. powierzchnie ewidencyjno-gospodarcze, powierzchnie TUZ),
  • 350 tys. kart informacyjnych w zakresie obszarów proekologicznych EFA.

Podsumowując, co roku ARiMR wysyła do rolników łącznie około 60 mln zadrukowanych stron dokumentów i w związku z tym mogą zaistnieć jednostkowe przypadki wygenerowania błędnych danych.

Jak informuje ARiMR, proces generowania danych do wniosków spersonalizowanych na 2016 r. rozpoczął się w grudniu 2015 r. i nadal jest prowadzony. Wg stanu na dzień 19.02.2016 r. ARiMR wygenerowała dane spersonalizowane dla ponad 1,08 min rolników, co stanowi ponad 80% rolników, ubiegających się o te płatności w 2015 r.

Wydruk wniosków jest weryfikowany i kontrolowany przez ARiMR, zarówno pod względem jakości generowanych danych alfanumerycznych oraz graficznych jak i pod względem jakości samego wydruku. W przeprowadzonych dotychczas kontrolach nie stwierdzono, poza jednostkowymi przypadkami, błędów w ww. zakresie.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!