| Autor: mikolaj

Oświadczenie o wykonaniu zalesienia tylko do 16 maja

Tylko do 16 maja jest czas na złożenie w biurze powiatowym ARiMR oświadczenia o posadzeniu lasu zgodnie z wymogami planu zalesienia.

Oświadczenie o wykonaniu zalesienia tylko do 16 maja

Oświadczenie o wykonaniu zalesienia

Do takiego oświadczenia koniecznie trzeba dołączyć zaświadczenie nadleśniczego potwierdzające ten fakt. Samo zaświadczenie nadleśniczego można złożyć nie później niż do 9 czerwca 2016 r.

Do dostarczenia takich dokumentów zobowiązani są rolnicy, którzy w 2015 r. złożyli w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" finansowane z PROW 2014-2020, spełnili warunki do otrzymania takiej pomocy, wykonali zalesienie, a zaplanowane przez nich operacje otrzymały co najmniej 6 pkt.


Tagi:
źródło: