| Autor: redakcja1

Pandemia, a działalność gospodarcza rolników

Do biur izb rolniczych w kraju zgłaszają się rolnicy, którzy skorzystali z pomocy na operację: ,,Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Pandemia, a działalność gospodarcza rolników
Rolnicy Ci mają obawy, że nie podołają, w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, wymaganiom programu. Problemem jest uruchamianie działalności gospodarczej, w sytuacji, kiedy zamyka się różne działy produkcji i usług. Beneficjenci programu obawiają się, czy będzie ich stać, na prowadzenie niepewnej obecnie działalności i ponoszenie kosztów, zwłaszcza składek ZUS swoich i pracowników. W związku z powyższym, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa z wnioskiem, o rozważenie możliwości odstąpienia od niektórych warunków uzyskania premii, takich jak m.in.: zwolnienia ze składek ZUS.
 
W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia  w sprawie powyższego działania, beneficjent może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu, w trakcie jego realizacji. Zmiany dotyczyć mogą takich założeń biznesplanu, jak: zakres inwestycji w środki trwałe, liczba tworzonych miejsc pracy, czy rodzaj prowadzonej działalności pozarolniczej. Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku, w tym na wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, w szczególności, że zmieniony biznesplan spełnia wymogi określone w ww. rozporządzeniu, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu.
 
Niestety, nie rozwiązuje to problemu, gdyż nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja pandemiczna, w ciągu najbliższych 2 lat. Natomiast, jak czytamy w piśmie, w przypadku niezrealizowania założeń biznesplanu, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części kwoty pomocy.


Tagi:
źródło: