| Autor: redakcja6

Pomoc finansowa dla pomorskich producentów owoców i warzyw

W dniu 28 sierpnia 2014 w siedzibie PODR w Gdańsku w obecności Ryszarda Świlskiego - Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Aleksander Mach - Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz Stanisław Wierycho Dyrektor OT w Gdyni Agencji Rynku Rolnego podpisali list intencyjny w zakresie pomocy producentom owoców i warzyw w uzyskaniu stosownego wsparcia finansowego.

Pomoc finansowa dla pomorskich producentów owoców i warzyw

List na ma na celu intensyfikację współpracy we wspomnianym zakresie. ARR OT w Gdyni zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazywania do PODR wszelkich bieżących informacji, wzorów wniosków i instrukcji oraz szkolenia pracowników PODR w zakresie niezbędnym do właściwego prowadzenia działań pomocowych. Natomiast PODR w Gdańsku zobowiązuje się do upowszechniania informacji wśród producentów owoców i warzyw o możliwościach ubiegania się o pomoc finansową oraz świadczenia bezpośredniej pomocy w wypełnianiu wniosków o wsparcie ze środków unijnych.

Bezpośrednio po podpisaniu listu intencyjnego Specjaliści ARR OT Gdynia przeprowadzili szkolenie wśród doradców oraz Specjalistów PODR w Gdańsku, którego celem było wdrożenie w procedury, niezbędne do ubiegania się o pomoc dla pomorskich producentów rolnych eksportujących na rynek rosyjski.

W tym samym dniu i miejscu, o obecnej sytuacji pomorskich sadowników oraz perspektywach ich działalności dyskutowano podczas spotkania, w którym wzięli udział Dyrektor PODR w Gdańsku, Dyrektor ARR OT w Gdyni oraz Prezes Zarządu Ambersad Gdańskie Sady Sp. z o.o. - Andrzej Studziński. 

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!