| Autor: redakcja11

O przyszłym kształcie WPR na Nieformalnej Radzie Ministrów Rolnictwa UE

Przyszły kształt Wspólnej Polityki Rolnej był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE, które odbyło się 31 maja 2016 r. w Holandii w Amsterdamie. Ze strony polskiej uczestniczył w nim podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

O przyszłym kształcie WPR na Nieformalnej Radzie Ministrów Rolnictwa UE

Prezydencja holenderska przygotowała dokument do dyskusji pt. „Przyszłość żywności - żywność przyszłości”, zawierający 6 istotnych pytań  dotyczących wizji WPR.
 

Wiceminister Zarudzki w swoim wystąpieniu podkreślił, że przystępując do dyskusji o przyszłym kształcie WPR po 2020 r. należy ocenić, w jakim stopniu obecna Wspólna Polityka Rolna realizuje cele traktatowe.
 

Zdaniem Polski Wspólna Polityka Rolna nie powinna być przekształcona w politykę żywnościową. Aby w przyszłości zapewnić Unii Europejskiej bezpieczeństwo żywnościowe, WPR powinna koncentrować się na wyzwaniach stojących przed samym rolnictwem, dbając przede wszystkim o opłacalność produkcji, stabilizację rynków  rolnych  oraz  zapewnienie  równych warunków konkurencji na jednolitym rynku.
 

Drugą kluczową sprawą dla polskiego rządu jest to, aby nowe rozwiązania, głównie w zakresie płatności bezpośrednich, zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku.
 

- Polski rząd czuje się zobowiązany do priorytetowego traktowania tej sprawy, wokół której zawsze był i jest polityczny konsensus w krajowym parlamencie – powiedział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki i dodał, ze istnieje wyraźna sprzeczność między nierównymi dziś stawkami płatności bezpośrednich a zapisami traktatowymi o niedyskryminacji.
 

Trzecią sprawą bardzo istotną dla Polski jest to, aby nowe rozwiązania pozwalały niwelować różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w rozszerzonej UE – poprawa spójności społeczno-gospodarczej powinna być nadal odzwierciedlona zarówno w wymiarze finansowym, programowym, jak i w proponowanym instrumentarium WPR. Tagi:
źródło: