| Autor: mikolaj

Restrukturyzacja małych gospodarstw. Nabór wniosków ruszy w I kwartale 2017 r.

Jak wynika z harmonogramu planowanych naborów w ramach PROW 2014–2020, w I kwartale 2017 roku powinien rozpocząć się nabór wniosków na działanie Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Restrukturyzacja małych gospodarstw. Nabór wniosków ruszy w I kwartale 2017 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Wsparcie kierowane będzie do gospodarstw małych, które w wyniku uzyskania pomocy finansowej mają powiększyć swój potencjał produkcyjny. Wielkość gospodarstwa, które będzie ubiegać się o taką pomoc nie może przekroczyć wielkości ekonomicznej gospodarstwa 10 tys. EURO. Realizacja biznes planu ma spowodować wzrost wartości ekonomicznej o 20% ale ma być jednocześnie większa niż 10 tys EURO. Ważny warunek, który musi spełnić rolnik to ubezpieczenie w KRUS-ie w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie w okresie ostatnich 24 miesiącach poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i w tym okresie nie mógł również prowadzić innej działalności gospodarczej.

Jak wskazuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dołączony do wniosku biznes plan ma przewidywać inwestycje w wysokości 80% kwoty pomocy w środki trwałe. Zakres inwestycji ma dotyczyć działalności rolniczej lub przygotowania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie do sprzedaży i ma obejmować zakup tylko nowych maszyn i urządzeń. Biznes plan ma zawierać elementy wzajemnie ze sobą spójne i zgodne.

Przeprowadzona inwestycja w gospodarstwie z wykorzystaniem premii w wysokości 60 tys. zł ma poprawić konkurencyjność i zwiększyć rentowność gospodarstwa oraz doprowadzić do wzrostu ekonomicznej wielkości gospodarstwa.

Przy obliczaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę roczną standardową produkcje gospodarstwa wyrażoną w EURO i do obliczenia brane pod uwagę są:

  • stan średnioroczny zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy (produkcja zwierzęca),
  • uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień składania wniosków (produkcja roślinna).

Rolnik składający wniosek o wsparcie na Restrukturyzacje musi prowadzić działalność rolniczą na użytkach rolnych będących:

a) przedmiotem własności tego rolnika,
b) w użytkowaniu wieczystym rolnika,
c) w dzierżawie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
d) w dzierżawie od podmiotów innych niż wymienione w punkcie c, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną i na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnik powinien otrzymać jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego co najmniej w roku, w którym złożono wniosek a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności, to płatność została przyznana co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!