rolnik i strony powiązane

 • 2018-12-04

  Pogłębia się dekoniunktura w polskim rolnictwie

  Z kraju

  W IV kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 6,6 punktu, z poziomu -2,7 pkt do -9,3 pkt.

 • 2018-11-07

  Zapewnienie zakwaterowania pomocnikowi rolnika na zasadzie użyczenia

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z art. 88w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający...

 • 2018-08-31

  Załamanie się nastrojów gospodarstw rolnych

  Z kraju

  W III kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie niespodziewanie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zmniejszyła się o 1,0 punkt, z poziomu -1,7 pkt do -2,7 pkt.

 • 2018-08-01

  MRiRW o wsparciu dla rolników w wieku przedemerytalnym

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Działania aktywizacyjne będą realizowane przede wszystkim poprzez aktywne instrumenty rynku pracy, poprawę współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami oraz likwidowanie barier do podejmowania zatrudnienia.

 • 2018-07-05

  Jaki kredyt dla rolnika?

  Kredyty i ubezpieczenia

  Jeśli już kredyt to głównie inwestycyjny, obrotowy, ewentualnie gotówkowy bez zabezpieczeń. Ale ten ostatni rolnicy starają się omijać szerokim łukiem, kojarzy się raczej z kłopotami finansowymi, niż z rozwojem gospodarstwa. Najnowsze wyniki badania e-agribus realizowanego przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas przynoszą ciekawe informacje.

 • 2018-06-08

  Słaba sezonowa poprawa koniunktury rolnej

  Z kraju

  W II kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie nieznacznie się poprawiła. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się o 1,4 punktu, z poziomu -3,1 pkt do -1,7 pkt.

 • 2018-05-12

  Ustawa o pomocnikach rolników podpisana

  Finanse i prawo

  Prezydent RP Andrzej Duda 8 maja br. podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

 • 2018-03-09

  Osłabienie się koniunktury rolnej

  Z kraju

  Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 7,6 punktu, z poziomu +4,5 pkt do -3,1 pkt. Spadek wartości IRGAGR jest głównie skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 11,2 punktu, z poziomu +0,8 pkt do -10,4 pkt.

 • 2018-01-09

  Zakup paliw przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej

  Paliwa i biopaliwa

  Odpowiadając na kolejne w sprawie pismo samorządu rolniczego dotyczące stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708), resort finansów ponownie wyjaśnił, że stanowisko Ministerstwa Finansów zostało przedstawione w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Leszka Skiby z 26 kwietnia 2017 r. stanowiącym...

 • 2017-12-04

  Sezonowe pogorszenie się koniunktury w polskim rolnictwie

  Z kraju

  Wbrew przewidywaniom sprzed kwartału w IV kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się.

 • 2017-11-06

  Rolnik – najważniejszy człowiek na ziemi

  Z życia firm

  Grupa Azoty Police serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszego rolnika na ziemi. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział wszyscy gospodarze, którzy chcieliby pochwalić się swoim polem oraz gospodarstwem.

 • 2017-09-29

  Problemy z wydawaniem opinii do egzekucji komorniczych

  Przepisy i regulacje

  Z dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U z 2017 r., poz. 1385) na wojewódzkie izby rolnicze został nałożony nowy obowiązek.

 • 2017-09-26

  PSOR i KRUS razem dla bezpiecznych gospodarstw

  Z życia instytucji

  W piątek 22 września Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny nagrodziło finalistów konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolnie. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się podczas AGROSHOW w Bednarach. Nagrodę specjalną w postaci vouchera na pobyt w SPA otrzymali Państwo Agnieszka i Leszek Pietrzakowie. W ich gospodarstwie znajdującym się w Franopolu w woj. łódzkim...

 • 2017-09-07

  Utrzymuje się pomyślna koniunktura w polskim rolnictwie

  Z kraju

  W III kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się, czemu sprzyjały i pogoda, i dobra koniunktura na rynkach światowych. Poprawa koniunktury rolnej w Polsce trwa nieprzerwanie już półtora roku.